Úvod Dizertace Projekty Fotogalerie

Dizertace

V rámci své dizertace jsem pracoval na vyhledávaní v geografických datech s podporou sémantických technologií. Vyvíjený systém jsem pojmenoval OnGIS.

Práce je k dispozici na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/65524.

Klíčová slova: Ontologie, DL-Lite, OWL 2 QL, GIS, sémantika, deskripční logika, GeoSPARQL

Několik technických informací: Jako jazyk pro popis sémantických informací používám OWL 2 QL (součást standardu OWL skupiny W3C) vycházející z deskripční logiky DL-Lite, dotazovacím jazykem je GeoSPARQL. GIS data jsou uchovávána ve vlastní PostgreSQL databázi s rozšířením PostGIS pro prostorová data, dále jsou vzdáleně využívany ArcGIS a WMS servery. Jedním z klíčových aspektů je propojování dat různé struktury z různých zdrojů. Pracuji na propojení s daty iniciativy Linked Data pomocí jazyku SPARQL.

Publikace:
  • Šmíd, M., Kouba, Z.: OnGIS: Metody vyhledávání v geografických datech řízené ontologiemi. In Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, CZ. ISBN 978-80-01-05131-3.
  • Šmíd, M., Kouba, Z.:. OnGIS: Ontology Driven Geospatial Search and Integration. In: Terra Cognita Workshop on Foundations, Technologies and Applications of the Geospatial Web. Terra Cognita 2012 at the 11th International Semantic Web Conference, Boston, USA. ISSN 1613-0073.
  • Šmíd, M., Křemen, P.: OnGIS: Semantic Query Broker for Heterogeneous Geospatial Data Sources. In: Open Journal of Semantic Web (OJSW), volume 3, no. 1, 2016. pp. 32–50. ISSN 2199-336X.